לשימוש ע"ג דלתות קיימות בכניסות לבנייני מגורים, מעברי מטבח/חדר אוכל במלונות, בתעשייה ובכל ישום אחר, דלתות אלו הינן אלטרנטיבה מקובלת להפעלה אוטומטית של דלתות ציר.

הפעלה ע"י לחצנים, גלאים, קוראי כרטיסים או כל אמצעי אחר.
* ניתן למתג נעילה חשמלית או אלקטרו מגנטית דרך המגנון ולסייע בבקרת המעבר בפתח.
* שילוב זוג מנגנונים על גבי פתח דו- כנפי, בהפעלה מתואמת. (MASTER/SLAVE)
* אופציה למצבר גיבוי.