Kristal Tourniket

אם השקעת זמן ומאמץ ביצירת חזית בניין יפה, הדלת המסתובבת צריכה לשקף עיצוב זה. ה- Kristal Tourniket הינה דלת מסתובבת המורכבת כולה מזכוכית ומוחזקת על ידי מסגרת הכוללת כמות מינימאלית של רכיבי נירוסטה. שקיפות זו הופכת כל כניסה לבניין למרשימה יותר. הדלת מתאימה בצורה מושלמת לשימוש בחזיתות זכוכית מודרניות.

ה- Kristal Tourniket זמינה בזכוכית שקופה לחלוטין וניתנת להתאמה על בסיס מספר המבקרים הצפויים מדי יום וכן על בסיס כמות וגודל המטען המועבר בדלת. ניתן להזמין את הדלת בשלוש או ארבע כנפיים.

שימוש בחירום – הדלת מצויידת במנגנון כנף מתקפל. ניתן לקפל את כנפי הדלת באפן שיאפשר מעבר ללא הפרעה וכן ניתן לנעול את כנפי הדלת בחירום.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment