SRD – דלתות מסתובבות מבוקרות

דלת מסתובבת מבוקרת דומה בתפקודה לקרוסלת פלדה אך בעלת תכונות ייחודיות בתחום בקרת הכניסה המקנות יתרונות רבים למשתמש:

קרוסלות גבוהות בדגמים השונים מאופיינות עפ”י:

 • מספר הכנפיים- 3 או 4

 • קטרים : 150-180 ס”מ

 • חומרי המבנה- אלומיניום צבוע או מאולגן או בחיפוי נירוסטה.

 • הפעלה ידנית או ממונעת סרבו

 • עמידות והתאמה להתקנה מחיוץ לבניין

 • אפשרות לזיגוג בזכוכיות עמידות לאש או מוגנות ירי

 יתרונות ה קרוסלות גבוהות המוצעות  ע”י :

 • יכולת הצבתה בקו הבניין, כדלת פנים/חוץ – איננה מפחיתה את רמת הביטחון במבנה.

 • ללא פיקוח אנושי.

 • מבטיחה מעבר אדם בודד בכל הפעלה.

 • מניעת “טרמפיסטים”- לא ניתן “לנצל” את סיבוב הדלת לכניסה. ליציאה או כניסה לא מבוקרת

 • בחלק מהדגמים – אפשרות לכניסה ויציאה מבוקרת –  בו זמנית, משתמשים מורשים.

 • מגוון אמצעי בקרה היכולים להיות משולבים בדלת, להגדלת ביטחון המושג:

 • מרבד אקטיבי מפוצל – רגיש לדריכה.

 • גלאי תקרה.

 • רגש לחץ המונע אפשרות להתלות על הכנף.

 • מערכת ראיה סטריאוסקופית, המבטיחה של אדם אחד בין הכנפיים

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment